Velkommen til Hønefoss Sparebank

Kjøp Egenkapitalbevis

Bli medeier i en lønnsom bedrift med over 140 års historie.

Kjøp egenkapitalbevis!

Tegningsperioden er fra 05/11- 23/11.

Les mer hva det betyr å bli medeier i lokalbanken.

Hønefoss Sparebank endrer renten på utlån

Vi øker renten på lån med pant i bolig med inntil 0,15 %-poeng,  og lån til bedriftskunder med inntil 0,25 %-poeng.  

Gode råd

Åpningstider

Mandag - Fredag

kl. 09:00 - 15:30