På bakgrunn av innspill fra Finanstilsynet og Finansdepartementet utsettes vedtak om utbytte til bankens egenkapitalbeviseiere til ekstraordinær generalforsamling 3.juni.

Siden nyttår har utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi endret seg dramatisk. Frykten for korona-viruset har gitt midlertidig stillstand i økonomien i mange land. En lavkonjunktur for verdensøkonomien ser ikke ut til å kunne unngås. Norsk økonomi rammes også hardt, men myndighetene har gode verktøy i kampen for å hjelpe økonomien over det som tross alt ser ut til å bli en midlertidig vekstpause. Norges Bank har allerede kuttet sin innskuddsrente for bankene fra 1,5 pst til 0,25 pst. Sentralbanken har også kommet nye lånefasiliteter for bankene som vil hjelpe bankene igjennom et vanskelig år. Politikerne gir skattelettelser og bidrag i mange ulike former.

Det er ingen tvil om at banknæringen vil bli påvirket av denne situasjonen i året som kommer. Selv om usikkerheten fortsatt er stor for den økonomiske utvikling i nær fremtid, er det grunnlag for forsiktig optimisme om at norsk økonomi kommer tilbake til normal økonomisk aktivitet i en ikke så altfor fjern fremtid.

Det vedlagt årsregnskapet for 2019 med noter og årsberetning ble vedtatt på Generalforsamlingsmøte 26. mars 2020 med vedtak om utsatt utbytte til egenkapitalbeviseiere.

Les Hønefoss Sparebank sin årsrapport for 2019.