Vi lanserer nå etablererfondet, som skal være med på å gi oppstartsbedrifter i regionen en flying start.

 


 


Etablererfondet har blitt til som en del av Hønefoss Sparebanks etablererkonsept, som i tillegg til etablererfondet består av

Etablererrådgivning og
Etablererlån

Ønsker du å søke tilskudd fra Etablererfondet?

  • Stipend på kr. 30.000,-
  • Vurdering hvert tertial
  • Hovedkriterie
  • Må bringe noe nytt til regionen. 
  • Søknad til etablererfond@honefossbank.no

 

Etablererfondets søkekriterier

  • Forretningsplan

  • Beskrivelse av hva som er nytt for regionen

  • Gjerne en video med presentasjon av ide.

  • Statusrapport etter 6 mnd