For å komme fra ide til lønnsom virksomhet er det mange elementer som må utvikles, og være på plass.

Etablererkonseptet har vi utviklet samarbeid med andre lokale aktører. Og det er nettopp dette samarbeidet som gir oss muligheten til å være med på en større del av etablererens reise, og spille på andre fagmiljøer for å gi etablereren best mulig rådgivning.

Rådgivingsbiten, som er den største delen, er delt opp i individuelle samtaler, fagseminar og lokalt samarbeid.
Vi har vært så heldige å få etablert et samarbeid med Ringerike Etablerersenter, NAV Ringerike og Akonto Økonomi.

Ta kontakt for å høre mer om etablererkonseptet!