Generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank og Forstanderskapet i Skue Sparebank gjorde 19. mai 2020 endelig vedtak om fusjon av de to bankene. Fusjonen vil bli gjennomført forutsatt myndighetens godkjenning.

Bakgrunnen for fusjonen er, som tidligere beskrevet, et ønske om å styrke bankens lokale konkurransekraft og lønnsomhet. Det vil også sette banken i stand til å være en større bidragsyter til å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser.

Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på 16 milliarder kroner, og blir dermed den fjerde største i Eika Alliansen.

Navnet vil bli Skue Sparebank. Banken vil ha cirka 90 ansatte og ha kontorer i Drammen, Vikersund, Sigdal, Hønefoss, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol, Geilo og på Rødberg.

Administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne, blir også administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Banksjef i Hønefoss Sparebank Torgeir Nøkleby, blir viseadministrerende banksjef.