- Vi gleder oss over å kunne bidra til at grupper og organisasjoner kan gjennomføre ideer og tiltak til beste for lokalsamfunnet. Det er gjerne mange timer med frivillig arbeid som gleder mange, sier Ole Jan Aslaksrud, markedsleder i Hønefoss Sparebank.

Det er 69 lag, foreninger og organisasjoner som mottar pengegave fra lokalbanken. Totalsummen er på 245.000 kroner. Søknadsfristen var 10. februar.

- Innsatsen som legges ned rundt omkring i regionen har stor betydning for enkeltmennesker, men også for lokalsamfunnet. Noe som er viktig å støtte i tiden vi er inne i nå, derfor er det ekstra hyggelig å dele ut penger akkurat i år, sier Hege Skogmo, som sammen med Aslaksrud har behandlet alle søknadene på bankens vegne.

Formålet med utdelingen er å gi støtte til allmennyttige formål som kommer flest mulig til gode i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker.

Se hvem som har fått gave av Hønefoss Sparebank i 2020.