Tirsdag 13. februar 2018 kl. 18.00 vil det bli holdt valgmøte i bankens lokaler, for valg av medlemmer til generalforsamlingen i samsvar med vedtektenes kap. 3 paragraf 3-2.

Det skal velges 2 medlemmer for 4 år.

Stemmeberettigede ved valgene er de innskytere som bor i Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune, og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner.

Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd, og en som representant for annen innskyter.

Alle med stemmerett som nevnt ovenfor har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av generalforsamlingen eller styret i minst en valgperiode.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen er lagt frem i bankens ekspedisjonslokaler sammen med valgkomiteens forslag på nye kandidater.

Innskytere som vil delta i valget må hente stemmerettsbevis i banken innen kl. 15.30 fredag den 9. februar 2018.