Som et smittebegrensende tiltak har vi besluttet å stenge for fysiske kundebesøk inntil videre. Vi vil derfor be våre kunder ta kontakt med oss på telefon eller e-post for å få hjelp. Dersom noen har behov for å oppsøke våre banklokaler så må dette avklares med banken på forhånd.

Ta kontakt på telefon 32 17 97 00 eller post@honefossbank.no. Kundesenteret er åpent hver dag fra kl. 08-16 på hverdager og kl. 09-17 i helgene.

Vi ønsker å hjelpe våre kunder så godt vi kan og tenker langsiktig. Dersom du eller din bedrift rammes av denne situasjonen så ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan se på mulige løsninger i en vanskelig situasjon. Vi er her for deg og målet er å hjelpe alle så langt det er mulig!