Bankene er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument, samt ha oppdatert informasjon om hvordan bankens produkter og tjenester benyttes i ditt kundeforhold.

Det er ikke bare i nyetablering av kundeforholdet dette er lovpålagt. Også i løpende kundeforhold der dette mangler må vi innhente denne informasjonen.  

Hvilken type legitimasjon må forevises?
Vi må ha legitimasjon på alle våre kunder. Uansett om man har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold hos oss er det viktig at man er legitimert riktig. Alle banker er lovpålagt å innhente legitimasjon av sine kunder for at man rett og slett skal være sikker på at «du er du».

Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Har man ikke pass kan man legitimere seg med annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort. (BankID krever pass)

BankID
For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass. BankID er din signatur i form av elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

Dersom du har blitt kontaktet av banken med fortsatt ikke har levert forespurt informasjon

Dersom du har mottatt SMS eller brev fra banken men fortsatt ikke har levert forespurt informasjon (legitimasjon og/eller kundeerklæringsskjema) innen fristen 30. november, vil det dessverre medføre at vi må sperre tilgangen til dine banktjenester hos oss. Tilgangen vil da først bli gjenåpnet når forespurt informasjon er registrert i banken.