Bankene er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med kundeforhold.

Det er ikke bare i nyetablering av kundeforholdet dette er lovpålagt. Også i løpende kundeforhold der dette mangler må vi innhente pass. Dette betyr at kunden må komme innom banken med gyldig legitimasjon.

Hvilken type legitimasjon må forevises?
Vi må ha oppdatert legitimasjon av alle våre kunder. Uansett om man har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold hos oss er det viktig at man er legitimert riktig. Alle banker er nå lovpålagt å innhente legitimasjon av sine kunder for at man rett og slett skal være sikker på at «du er du».

Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Har man ikke pass kan man legitimere seg med annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort. (BankID krever pass)

BankID
For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass. BankID er din signatur i form at elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

Du vil bli kontaktet av banken

De av våre kunder som må fremvise legitimasjon i forbindelse med nytt lovverk vil motta beskjed om dette via brev, email eller SMS. Man kan når som helst i åpningstiden komme innom banken med passet. Vi har åpent man-fredag kl.09:00 – 15:30. 

Utvidet åpningstid
For de av våre kunder som ikke har mulighet til å komme innom i bankens ordinære åpningstid, så har vi utvidet åpningstiden til kl 19:00 følgende dager:

  • Torsdag 26. september
  • Tirsdag 1. oktober
  • Tirsdag 8. oktober
  • Torsdag 17. oktober