Vi øker renten på lån med pant i bolig med inntil 0,15%,  og lån til bedriftskunder med inntil 0,25%.  

For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft med virkning fra 27.november.  For nye kunder er prisen gjeldende fra 16.oktober.
Alle kunder som får renteendring, vil motta brev om dette eller informasjon i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån.