Vi har besluttet å sette ned renten på boliglån ytterligere etter at Norges Bank sist fredag satte ned styringsrenten for andre gang på én uke. Totalt har vi satt ned utlånsrenten med inntil 0,9 % poeng etter disse to renteendringene.

Størst kutt for mellomfinansiering

Det er våre kunder med mellomfinansieringslån som har fått den største nedgangen i disse rentenedsettelsene. Disse kundene rammes hardt i den usikre situasjonen vi nå er inne i med ekstra belastning likviditetsmessig frem til de får solgt den gamle boligen.

I denne omgangen settes boliglånsrenten ned med inntil 0,4 prosentpoeng.

Raskere enn normalt

Banken har jobbet med å finne løsninger for å framskynde de to rentekuttene og har fått til en raskere justering enn normalt. For nye kunder vil renteendringen tre i kraft 30. mars og for eksisterende kunder fra 17. april. Renteendringen som ble varslet 18. mars og skulle ha virkning fra 1. mai vil også bli fremskyndet til å gjelde fra 17. april.

For innskudd vil renten settes ned med inntil 0,75 % poeng med virkning fra 30. mai for både nye og eksisterende kunder.

Oppdatert prisliste legges ut på bankens nettsider. Alle kunder som får renteendring vil få brev eller informasjon i nettbanken om dette.

Snakk med banken

Som lokalbank er vi alltid opptatt av å hjelpe kunden med å gjøre gode valg for egen økonomi. Dette gjelder også i aller høyeste grad i de tidene vi nå er inne i. I tillegg til rentenedsettelse kan vi hjelpe med avdragsfrihet og eventuelle andre tiltak for å tilpasse din økonomiske situasjon til de utfordringen du opplever nå.