Vi har besluttet å sette ned renten på alle boliglån med 0,25% poeng etter at Norges Bank på rentemøte 6. mai satte ned styringsrenten med 0,25% poeng. I likhet med vår forrige rentenedsettelse så fremskynder vi også denne gangen rentenedsettelsen på utlån slik at den er gjeldende fra 28. mai for alle eksisterende kunder.

 

Innskuddsrentene reduseres med inntil 0,25 % poeng med virkning fra 22. juli for både nye og eksisterende kunder.

 

Se oppdatert prisliste gyldig fra 18. mai på vår nettside. Alle kunder som får renteendring vil få brev eller informasjon i nettbanken om dette.

 

For spørsmål eller ytterligere informasjon vennligst kontakt banksjef Torgeir Nøkleby på tlf. 90950211.