Vi sender i disse dager ut en spørreundersøkelse i samarbeid med to mastergrads-studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Dersom du mottar invitasjon til spørreundersøkelsen, håper vi du vil delta for å hjelpe oss å tilby enda bedre banktjenester.

Litt kort info om Diana og Sara: 

Vi er to Mastergradsstudenter innen studiet Master i økonomi og ledelse, med spesialisering i markedsføring.

Diana Olsson er en nysgjerrig og løsningsorientert jente som jobber som Controller ved siden av studiene. 

Sara Salterød er en blid og kreativ jente som jobber som Høgskolelærer ved siden av studiene. Diana og Sara har vært gode venner fra aller første skoledag. Sammen har vi også startet en linjeforening for masterstudentene på vår skole, ved navnet Masterify. Masterify er en linjeforening for Siviløkonom-studenter som ønsker å få et bedre samhold om kunnskap. 

Både Diana og Sara har stor interesse for kundeatferd og innovasjon. På bakgrunn av dette ønsker vi å undersøke kundeatferd gjennom å studere kundenes kjøpsvaner. Sammen skriver vi masteravhandling om relasjonen mellom bank og kunde. Dette finner vi som veldig interessant og spennende å forske på, spesielt knyttet til kundenes motivasjon til å bruke Hønefoss Sparebanks produkter og tjenester.