Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. Gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten. Dette kan for eksempel være innen kultur, idrett, humanitære formål, kompetanse/utdanning, ideelle organisasjoner, forskning og samfunn.

Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må fylle ut søknadsskjema som finnes nederst på denne siden.
Alle felter må fylles ut og søker må ha et kundeforhold til banken.

Søknaden må sendes banken innen 10. februar for å komme i betraktning.

Søknadsskjema lastes ned/skrives ut ved å trykk på denne lenken.