Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank har vedtatt at de to bankene skal slås sammen.
Navnet på den sammenslåtte banken blir Skue Sparebank. Banken vil ha kontorer i Hønefoss, Drammen, Vikersund, Sigdal, Rødberg, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol og Geilo.

  

Dette betyr at dere som er kunder i Hønefoss Sparebank vil ha nøyaktig det samme lokalet å forholde dere til, og de samme måtene å kontakte banken på. Og dere vil fortsette å møte deres kjente rådgivere.

 

Siden både Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank er tilknyttet Eika-alliansen, vil produktene og de tekniske løsningene for deg som kunde være like etter fusjonen.

Banksammenslåing er en innviklet prosess, som tar lang tid. Det handler aller mest om at vi bruker mye tid på å sørge for at kundenes sikkerhet og systemer blir ivaretatt på en trygg og god måte.

 

I månedsskifte juli og august gjennomføres den juridiske fusjonen. Da opphører Hønefoss Sparebank å eksistere som egen virksomhet. For deg som kunde vil stort sett alt være som før, men du vil antakelig merke noen endringer etter hvert:

  • Logoen i nettbanken vil endres til Skue Sparebank.
  • På kvittering fra minibanken vil det stå Skue Sparebank.
  • Skue Sparebank vil også fremkomme som navn på dine forsikringsdokumenter.
  • Nettsidens logo vil endres fra Hønefoss Sparebank til Skue Sparebank.

Det jobbes nå med å utvikle en felles produkt-struktur for de to bankene. Eventuelle endringer som omfatter dine kundeforhold, vil bli varslet i god tid.

 

Først 9. november 2020 vil kundebasene i Hønefoss Sparebank smelte sammen med basen i Skue Sparebank. Fra denne datoen kan du som kunde komme innom banken på ti andre steder i Buskerud om det skulle være behov for å ordne noe. 

Og først etter 9. november blir mobilbanken endret fra Hønefoss Sparebank til Skue Sparebank.

 

Vi har en klar målsetting om å informere deg løpende om eventuelle endringer som inntreffer det nærmeste halvåret. Informasjon vil bli lagt ut på nettside, sosiale medier og gjennom nettpost.

 

Husk at du alltid kan ta kontakt med din rådgiver dersom du har spørsmål om dine bank- og forsikringsforhold.

 

Vi gleder oss til å ha deg med videre på en spennende utviklingsreise både i Hønefoss, og i resten av Buskerud.

 

Med vennlig hilsen

 

Hans Kristian Glesne

Administrerende banksjef

Torgeir Nøkleby
Viseadministrerende banksjef