Kjøp, samt spørsmål om egenkapitalbevis?

Morten Bjerke Jægersborg
Fagansvarlig Sparing / Autorisert Finansiell Rådgiver

Hvorfor utsteder vi egenkapitalbevis?

Generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank vedtok 15. oktober 2018, etter innstilling fra styret, å gjennomføre en emisjon ved utstedelse av egenkapitalbevis.

Hønefoss Sparebank ønsker å bli en egenkapitalbevisbank for å;

  • Sikre bankens selvstendighet
  • Kunne opprettholde målsettingen om en fortsatt god og balansert vekst i bankens markedsområder
  • La lokale eiere ta del i verdiskapningen
  • Videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringsliv

Endrede myndighetskrav medfører også behov for å styrke ren kjernekapital.

Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis i din lokale sparebank Hønefoss Sparebank og bidra til lokal vekst og utvikling i ditt lokalmiljø. Ved å tegne egenkapitalbevis vil du være med å styrke din lokale sparebank. I tillegg vil du kunne motta en årlig avkastning som utbytte.

Tegningsperioden starter mandag 5. november og avsluttes fredag 23. november. Minstetegning er 100 egenkapitalbevis til kurs NOK 105 per egenkapitalbevis. Dette betyr at minstetegning er NOK 10.500.-.

Vi håper du vil gi oss din tillit gjennom å bli medeier i Hønefoss Sparebank.

Hønefoss, november 2018.

Med vennlig hilsen

Per-Arne Hanssen

Banksjef