Lag og organisasjoner kan søke om tildeling av gavemidler.