Gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten. Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker.  Dette kan for eksempel være innen kultur, idrett, humanitære formål, kompetanse/utdanning, ideelle organisasjoner, forskning og samfunn.

Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må fylle ut søknadsskjema som finnes nederst på denne siden.

Alle felter må fylles ut og søker må ha et kundeforhold til banken.