Obligasjonslån

Ticker Ramme Fra dato Til dato Lånebeskrivelse ISIN
HOSP19 PRO 150.000.000 15.05.2019  15.05.2023 Obl.lån 2019/2023 NO0010851850
HOSP18 PRO 150.000.000 23.11.2018 23.11.2021 Obl.lån 2018/2021 NO0010837362
HOSP17 PRO 100.000.000 09.02.2018 09.02.2021 Obl.lån 2018/2021 NO0010815905
HOSP16 PRO 25.000.000 08.11.2017 Evigvarende Fondsobl 2017/- NO0010809825
HOSP15 PRO 100.000.000 20.09.2017 20.09.2022 Obl.lån 2017/2022 NO0010806342
HOSP14 PRO 100.000.000 02.06.2017 02.06.2022 Obl.lån 2017/2022 NO0010795925
HOSP11 PRO 100.000.000 31.05.2016 31.05.2021 Obl.lån 2016/2021 NO0010766405
HOSP12 PRO  25.000.000 08.09.2016 08.09.2026 Ansv.obl.lån 2016/2026 NO0010771918
HOSP10 PRO 100.000.000 20.08.2015 20.08.2020 Obl.lån 2015/2020 NO0010743479
           

         

Basel II - Pilar 3

Dette dokumentet gir en presentasjon av de siste års risiko- og kapitalsituasjon i Hønefoss Sparebank. Dokumentet skal dekke de spesifikke krav om offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar III) som pålegges banken i nytt kapitaldekningsregelverk (Basel II).

Kvartalsrapporter 2020

Kvartalsrapporter 2016

Kvartalsrapporter 2015

Kvartalsrapporter 2014

Kvartalsrapporter 2013