Basel II - Pilar 3

Dette dokumentet gir en presentasjon av de siste års risiko- og kapitalsituasjon i Hønefoss Sparebank. Dokumentet skal dekke de spesifikke krav om offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar III) som pålegges banken i nytt kapitaldekningsregelverk (Basel II).

Kvartalsrapporter 2020

Kvartalsrapporter 2016

Kvartalsrapporter 2015

Kvartalsrapporter 2014

Kvartalsrapporter 2013